Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Νεάπολης Αγρινίου είναι μια σύγχρονη επιχείρηση με πρωταγωνιστική θέση στον τομέα της επεξεργασίας και τυποποίησης λευκού – πράσινου σπαραγγιού και ακτινιδίων.

• Σύντομο ιστορικό
Το 1998 συστάθηκε μια ομάδα παραγωγών σπαραγγιού από 24 δραστήρια άτομα, με κοινό όραμα και κοινές αγωνίες για το καλλιεργούμενο προϊόν τους που τους οδήγησε στην σύσταση του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ.

Σήμερα, ο συνεταιρισμός αριθμεί 70 μέλη που ασχολούνται κυρίως με την καλλιέργεια σπαραγγιού και ακτινιδίου.