Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Νεάπολης Αγρινίου, ως συνεταιριστική οργάνωση, έχει βασικό του μέλημα όχι μόνο την εμπορική αξιοποίηση των προϊόντων που παράγονται από τα μέλη-καλλιεργητές, αλλά και τη διαφύλαξη της υψηλής ποιότητας αυτών των προϊόντων.

Για τον λόγο αυτό:

Α. ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ με γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις οποίες εφαρμόζεται είτε πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας, είτε πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης, με ορθή χρήση φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων, καθώς και μέριμνα για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.
Σύμφωνα, δηλαδή, με το διεθνές πρωτόκολλο GLOBAL G.A.P., το ελληνικό πρότυπο AGRO 2.1-2.2, και GRASP.

Β. ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΕΙ τα αγροτικά προϊόντα (σπαράγγια, ακτινίδια) στις δύο σύγχρονες μονάδες, με τελευταίου τύπου τεχνολογικό εξοπλισμό και υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας σε θέματα υγιεινής.
Τα συσκευαστήριά της είναι πιστοποιημένα, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 22000 και IFS.