Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Νομού Αιτωλοακαρνανίας «ΑΧΕΛΩΟΣ» είναι μια σύγχρονη επιχείρηση με πρωταγωνιστική θέση στον τομέα της επεξεργασίας και τυποποίησης λευκού – πράσινου σπαραγγιού καθώς και ακτινιδίων και δαμάσκηνων.

• Σύντομο ιστορικό
Το 1998 συστάθηκε μια ομάδα παραγωγών σπαραγγιού από 24 δραστήρια άτομα, με κοινό όραμα και κοινές αγωνίες για το καλλιεργούμενο προϊόν τους που τους οδήγησε στην σύσταση του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ Ν.ΑΙΤΩ/ΝΙΑΣ «ΑΧΕΛΩΟΣ».

Σήμερα, ο συνεταιρισμός αριθμεί 120 μέλη που ασχολούνται κυρίως με την καλλιέργεια σπαραγγιού, ακτινιδίου και δαμάσκηνων.