Οι άνθρωποί μας είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο του αγροτικού μας συνεταιρισμού. Και δεν εννοούμε μόνο τους εργαζόμενους «μέσα» στην επιχείρηση, αλλά και όλους αυτούς τους αγρότες που εργάζονται «έξω» στα χωράφια, στην ύπαιθρο…

Όλους αυτούς τους παραγωγούς της ευρύτερης περιοχής της πεδιάδας του Αχελώου, της Παραχελωίτιδας, αλλά και των υπολοίπων περιοχών του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Όλους αυτούς που με πάθος και μόχθο καλλιεργούν 5.000, περίπου, στρέμματα, τα οποία κάθε χρόνο αυξάνουν κατά 500 με 600 στρέμματα, αποδεικνύοντας το ενδιαφέρον τους για αύξηση των αγροτικών δραστηριοτήτων τους και την παραμονή τους στην ύπαιθρο.

Στον «ΑΧΕΛΩΟ» παραγωγοί, εργάτες, στελέχη, όλοι βάζουν την δική τους προσωπική σφραγίδα σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας. Όλοι νιώθουν ως μέλη μιας οικογένειας.